BUMERANG [ 30000 pne ]

Jaskinia Obłazowa w Pieninach

49°25′43″N 20°07′37″E

W 1965 r. w głębszej warstwie (VIII) odnaleziono najstarszy bumerang na świecie. Jest on wykonany z ciosu mamuta, podczas gdy inne znane bumerangi są drewniane. Ma 71 cm długości, waży ok. 800 g i jest datowany na ponad 30 000 lat p.n.e. Podczas wydobycia przedmiot został uszkodzony. Jednak w trakcie wykopalisk udało się odnaleźć brakującą końcówkę. Przy użyciu kopii wykonanej z tworzywa sztucznego przeprowadzono testy. Badano m.in. zasięg broni. W najdłuższym rzucie osiągnięto odległość 66 m. Znaleziony przedmiot należy do grupy bumerangów, które nie wracają po rzuceniu. Bumerang przechowywany jest w Muzeum PAN w Krakowie.

KOŁO [ 3500 pne ]

Waza z Bronocic

50°20′24″N 20°21′43″E

W 1973 r. znaleziono najstarszy wykonany przez człowieka rysunek koła. W trakcie badań na stanowisku neolitycznym w Bronocicach archeolodzy natrafili na glinianą wazę. Na wazie zachował się rysunek przedstawiający czterokołowy wóz. Wykonanie rysunków na wazie oszacowano datowaniem radiowęglowym na ok. 3500 lat p.n.e. Znalezisko „zaliczane” jest do tzw. „Kultury Pucharów Lejkowatych”. Ceramiczna Waza przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.