KOLENDY

Rozdziel KOLENDY zbiera wiedzę o tradycjach i zwyczajach pochodzenia słowiańskiego. Spisują zwyczaje, które Słowianie zapamiętali, przy okazji corocznych spotkań rodzinnych by z czasem nabrały znaczenia rytuałów i tradycji obchodzonych przy okazji dni świątecznych… Przez tysiące lat nazwy tych świąt zmieniały się ale zwyczaje i tradycje pozostały w pamięci Słowian do dzisiaj.

Dodaj komentarz