POTOP [ 9500 pne ]

 – samo wydarzenie, interpretowane jest, jako zderzenie komety z Ziemią – największe fragmenty, które spadły do ​​oceanu, spowodowały trzęsienia ziemi o niespotykanej mocy – wybuchy wulkanów, tsunami, huragany i obfite opady deszczu w skali globalnej – nastąpił ostry wzrost temperatury, pożary lasów, całkowite zaciemnienie, a następnie ochłodzenie – ze względu na „powódź” zniknęło wielu przedstawiciele istniejącej lądowej fauny, w tym mamuty – wczesne społeczności człowieka przetrwały jedynie w jaskiniach

Dodaj komentarz