LEJKOWIE [ 3700-1900 pne ]

osady ludu słowiańskiego zwanego Kulturą Pucharów Lejkowatych (KPL, TRB) – Słowianie żyjący w neolicie [pomiędzy 3700 a 1900 p.n.e.] w tzw. kręgu kultur naddunajskich,  – zajmowali tereny dzisiejszej Danii, Szwecji, Niemiec, Holandii, Polski oraz Ukrainy – rozwinęli się na terenie Kujaw pod wpływem oddziaływania Lendzian – nazwa kultury pochodzi od kształtu formy naczynia z brzuścem baniastym i szeroko rozchylonym kołnierzem – ludzie zajmowali się głównie hodowlą, łowiectwem i rybołówstwem, uprawianiem zboża – znali radło i zaprzęgali do jego ciągnięcia bydło – jedna z największych osad tej kultury została odkryta w Ćmielowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego – ludzie tej kultury chowali zmarłych w tzw. pochówkach szkieletowych zwanych grobami kujawskimi – znane są również rozmaite grobowce megalityczne – ludność zajmowali się również wydobywaniem krzemienia pasiastego z kopalni w Krzemionkach – w Świeciechowie-Lasku koło Annopola wydobywali krzemionkę szarą, biało nakrapianą – pierwsze ślady zamieszkania na Ostrowie Lednickim zalicza się do tej właśnie kultury

Dodaj komentarz