USTAWA RZĄDOWA – PRAWO UCHWALONE DNIA 3. MAIA, ROKU 1791 ; Drukarnia Uprzywileiowana M. Grolla Kxięgarza Nadwornego J.K.Md. ; 1791

ZE STAROPOLSKICH ANEGDOT I PRZYPOWIEŚCI Aleksander Bruckner ; 1896

PSAŁTERZE POLSKIE DO POŁOWY XVI WIEKU Aleksander Bruckner ; 1902

WAWEL PRZEDDZIEJOWY. WYWODY NA TLE POLSKIEJ KULTURY POGAŃSKIEJ  Jan Zubrzycki-Sas ; 1918

MIR – SŁAWA ZNAK KRZYŻOWY Jan Zubrzycki-Sas ; 1922

STYL POLSKI STYL NARODOWY Jan Zubrzycki-Sas ; 1922

ŚREDNIOWIECZNA PROZA POLSKA Aleksander Bruckner ; 1923

ARCYDZIEŁA WITA STWOSZA ZARAZEM TWÓRCZOŚĆ ICH POLSKA  Jan Zubrzycki-Sas ; 1924

WIT STWOSZ W NORYMBERDZE – DOPEŁNIENIE ARCYDZIEŁA WITA STWOSZA  Jan Zubrzycki-Sas ; 1924

SŁAWA  Jan Karol Zubrzycki-Sas ; 1924

BOGOZNAWSTWO SŁAWJAN – DZWON WOLNOŚCI Jan Zubrzycki-Sas ; 1925

STAROŻYTNOŚCI SŁOWIAŃSKIE Aleksander Bruckner ; 1926

SŁOWNIK ETYMOLOGICZNY JĘZYKA POLSKIEGO Aleksander Bruckner ; 1927

MISTRZ TWARDOWSKI BIAŁOKSIĘŻNIK POLSKI. PRAWDA Z PODAŃ  Jan Zubrzycki-Sas ; 1928

RÓŻANIEC WSPOMNIEŃ RODZINNYCH Jan Zubrzycki-Sas ; 1930

POCHODZENIE CHRZEŚCIJAŃSTWA Archibald Robertson ; Wydawnictwo Książka i Wiedza ; 1961

BAŚNIE POLSKIE Tomasz Jodełka-Burzecki (wybór i opracowanie) ; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; 1974

NA WSZYSTKO JEST PRZYSŁOWIE Stanisław Świrko ; Wydawnictwo Poznańskie ; 1975

KSIĘGA TYSIĄCA I JEDNEJ NOCY – WYBÓR Władysław Kubiak (wybór i wstępem opatrzył) ; Państwowy Instytut Wydawniczy ; 1976

PRADZIEJE I LEGENDY INDII Eugeniusz Sluszkiewicz ; Wydawnictwo Iskry ; 1980

BHAGAVAD-GITA – TAKA JAKĄ JEST ; Wydawnictwo The Bhaktivedenta Book Trust ; 1986

SŁOWNIK ETYMOLOGICZNY JĘZYKA POLSKIEGO Aleksander Bruckner ; Wydawnictwo Wiedza Powszechna ; 1989 [przedruk z 1927]

KONSTYTUCJA 3 MAJA – KRONIKA DNI KWIETNIOWYCH I MAJOWYCH W ROKU 1791 Kazimierz Bartosiewicz ; Wydawnictwo Epoka ; 1989 [przedruk z 1906 Biblioteka Dzieł Wyborowych]

GEOGRAFIA HISTORYCZNA ZIEM DAWNEJ POLSKI Zygmunt Gloger ; Wydawnictwo Wiedza Powszechna ; 1991 [przedruk z 1903]

STARA BAŚN – POWIEŚĆ Z IX WIEKU Józef Ignacy Kraszewski ; Wydawnictwo Świat Książki ; 1996

KSIĘGA POPIOŁÓW: PRAWDA KURHANÓW W IMIĘ SMOKA OJCA ILELI ELI LAMA I MATKI ZIEMI Tomasz Markuszewski (pseud. t’Leledrag T. S. Marski); Zgorzelec ; 2000

KSIĘGA PRZYSŁÓW POLSKICH Danuta i Włodzimierz Masłowscy ; Wydawnictwo Antyk ; 2000

WELEMIR – DUCH ŚWIATA, SYN CZASU, WŁADCA UPIORÓW: LEGENDY KRÓLESTWA ZMARŁYCH Tomasz Markuszewski (pseud. t’Leledrag T. S. Marski); Zgorzelec ; 2002

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO ; Wydawnictwo Pallottinum ; 2002

TAJEMNICE KABAŁY Marc-Alain Ouaknin ; Wydawnictwo Cyklady ; 2006

ARCHEOLOGIA NA WYRYWKI Paweł Jasienica ; Wydawnictwo Pruszyński i S-ka ; 2007

POLSKA PIASTÓW Paweł Jasienica ; Wydawnictwo Pruszyński i S-ka ; 2007

POLSKA JAGIELLONÓW Paweł Jasienica ; Wydawnictwo Pruszyński i S-ka ; 2007

RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW – SREBRNY WIEK Paweł Jasienica ; Wydawnictwo Pruszyński i S-ka ; 2007

RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW – CALAMITATIS REGNUM Paweł Jasienica ; Wydawnictwo Pruszyński i S-ka ; 2007

RZECZPOSPOLITA OBOJGA NARODÓW – DZIEJE AGONII Paweł Jasienica ; Wydawnictwo Pruszyński i S-ka ; 2007

SŁOWIAŃSKI RODOWÓD Paweł Jasienica ; Wydawnictwo Pruszyński i S-ka ; 2008

TRZEJ KRONIKARZE Paweł Jasienica ; Wydawnictwo Pruszyński i S-ka ; 2008

ROZWAŻANIA O WOJNIE DOMOWEJ Paweł Jasienica ; Wydawnictwo Pruszyński i S-ka ; 2008

OSTATNIA Z RODU Paweł Jasienica ; Wydawnictwo Pruszyński i S-ka ; 2009

TYLKO O HISTORII Paweł Jasienica ; Wydawnictwo Pruszyński i S-ka ; 2009

ŚLADY POTYCZEK Paweł Jasienica ; Wydawnictwo Pruszyński i S-ka ; 2009

KRÓLOWIE POLSCY W OBRAZACH I PIEŚNIACH Seweryna Duchińska ; Wydawnictwo d’Agostini ; 2012 [przedruk z 1893 Biblioteka Narodowa]

MALOWNICZY OPIS POLSKI CZYLI GEOGRAFIA OJCZYSTEGO KRAJU Z MAPKĄ I LICZNEMI RYCINAMI Józef Chociszewski ; Wydawnictwo d’Agostini ; 2012 [przedruk z 1890 Biblioteka Narodowa]

KSIĘGA TURA. MITOLOGIA SŁOWIAN. CZĘŚĆ I Czesław Białczyński ; Wydawnictwo Słowiańskie Słowo ; 2013

KSIĘGA RUTY. MITOLOGIA SŁOWIAN. CZĘŚĆ II Czesław Białczyński ; Wydawnictwo Słowiańskie Słowo ; 2014

PISMO ŚWIĘTE – STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU – BIBLIA TYSIĄCLECIA ; Wydawnictwo Pallottinum ; 2014

STWORZE I ZDUSZE CZYLI STAROSŁOWIAŃSKIE BOGINKI I DEMONY. Czesław Białczyński ; Wydawnictwo Słowiańskie Słowo ; 2014

TAJEMNICA POCZĄTKÓW POLSKI – FASCYNUJĄCA HISTORIA LUDU WENETÓW Marek Gędel ; Wydawnictwo Bellona ; 2014

MAHABHARATA ; Wydawnictwo Purana ; 2014

ZA DZIEWIĄTĄ FALĄ – KSIĘGA LEGEND IRLANDZKICH Marie Heaney ; Wydawnictwo Znak ; 2014

SŁOWIANIE POŁABSCY. DZIEJE ZAGŁADY Robert F. Barkowski ; Wydawnictwo Bellona ; 2015

SŁOWIAŃSCY KRÓLOWIE LECHII. POLSKA STAROŻYTNA Janusz Bieszk ; Wydawnictwo Bellona ; 2015

POLSKIE RUNY PRZEMÓWIŁY Winicjusz Kossakowski ; Wydawnictwo Słowiańskie Słowo ; 2015

CHRZEŚCIJAŃSCY KRÓLOWIE LECHII. POLSKA ŚREDNIOWIECZNA Janusz Bieszk ; Wydawnictwo Bellona ; 2016

DRZEWO – MITY SŁOWIAŃSKIE I INNE OPOWIEŚCI Łukasz Wierzbicki ; Wydawnictwo Pogotowie Kazikowe ; 2016

KSIĘGA WELESA ; Wydawnictwo Triglav ; 2016 

MIESZKO PIERWSZY. CHRZEST I POCZĄTEK POLSKI Jerzy Strzelczyk ; Wydawnictwo Poznańskie ; 2017

BOHATEROWIE SŁOWIAN POŁABSKICH Jerzy Strzelczyk ; Wydawnictwo Poznańskie ; 2017

POCZET WŁADCÓW SŁOWIAŃSKICH 631-1168 Robert F. Barkowski ; Wydawnictwo Bellona ; 2017

KRÓLOWIE LECHII I LECHICI W DZIEJACH Janusz Bieszk ; Wydawnictwo Bellona ; 2017

RODOWÓD SŁOWIAN Tomasz Kosiński ; Wydawnictwo Bellona ; 2017

PROKOSZ – KRONIKA SŁOWIAŃSKO-SARMACKA ; Wydawnictwo d’Agostini ; 2017

MITOLOGIA SŁOWIAŃSKA Jakub Bobrowski i Mateusz Wrona ; Wydawnictwo Bosz ; 2017

SŁOWIAŃSKIE DZIEJE Bogusław Andrzej Dębek ; Wydawnictwo Bellona ; 2018

SŁOWIAŃSKIE SKARBY Tomasz Kosiński ; Wydawnictwo Bellona ; 2018

MITOLOGIA SŁOWIAN Aleksander Gieysztor ; Wydawnictwo Bellona ; 2018BITWY SŁOWIAN Robert F. Barkowski ; Wydawnictwo Bellona ; 2018

WANDALOWIE CZYLI POLACY Paweł Szydłowski ; Wydawnictwo Bellona ; 2018

RELIGIE DAWNYCH SŁOWIAN Dariusz Andrzej Sikorski ; Wydawnictwo Poznańskie ; 2018

MITOLOGIA SŁOWIAN Aleksander Gieysztor ; Wydawnictwo Bellona ; 2018

Dodaj komentarz