KRONIKI POLSKIE

KRONIKA I CZYNY KSIĄŻĄT CZYLI WŁADCÓW POLSKICH (Kronika Polska), spisana przez Galla Anonima, mnicha *benedyktyn, w XII w.

KRONIKA POLSKA (Kronika Dzierzwy), spisana przez mnicha *franciszkanin, w XII w.

KRONIKA LECHITÓW I POLAKÓW, spisana przez Godzisława Baszko kustosza poznańskiego w XIII w.

CHRONICA LONGA SEU MAGNA POLONORUM SEU LECHITARUM (Kronika długich dziejów Wielkiej Polski i Lechii), spisana przez Boguchwała II biskupa poznańskiego w XIII w.

Dodaj komentarz