GALOWIE

– plemię Słowiańskie

– ok. VII w. p.n.e. zamieszkiwali tereny dzisiejszej Francji, Belgii, północnych Włoch, południowej Holandii i zachodnich Niemiec

– ok. 600 roku p.n.e. Galowie napadają na Nizinę Padańską wypierając Etrusków

– w I wieku p.n.e. Cesarstwo Rzymskie rozpoczyna podbój kraju Galów, który zakończy się w I wieku p.n.e.

– ok. 50 r. n.e. Galowie ponoszą klęskę w wojnach galijskich z Cesarstwem Rzymskim pod wodzą Juliusza Cezara

Dodaj komentarz