ZARENOWIE

– zachodnio-górmański ród słowiański

nazwa pochodzi od ludzi żyjących Za Renem lub od Żarnów żarna w pierwotnej postaci składały się z kamiennej płyty, na której rozcierano ziarna zbóż za pomocą mniejszego kamienia są najstarszym elementem żaren i występują w zmodyfikowanej formie we wszystkich typach żaren na przestrzeni wieków pierwsze prymitywne żarna z rozcieraczem pojawiły się na dzisiejszych terenach Polski ok. 8000 lat p.n.e.

– Zarenowie/Żarnowie osiedlają się ok. III w. n.e., na terenach na północ i wschód od dolnego Renu

– od III do V w. n. e. Zrenowie najeżdżają terytorium cesarstwa rzymskiego

– w VI w. n.e. pod wodzą Chlodwiga podbijają tereny Galii (obecne tereny Francji, Belgii, Szwajcarii i północno-zachodnich Włoch)

– w okresie burzliwego rozwoju chrześcijaństwa, Chlodwig zapewnia sobie poparcie kościoła rzymsko-katolickiego

– w 496 r. przyjmuje chrzest wraz ze swymi poddanymi w obrządku łacińskim

– w tym samym roku Chlodwig osiada w Paryżu (stolicy swojego królestwa)

– od chwili chrztu kościół rzymsko-katolicki zmienia nazwę ZARENÓW/ŻARNÓW na Franków, a ZARENIĘ na Francję

– Chlodwig umiera w 511 r., a państwo Zarenów/Żarnów (Francja) rozciąga się od Renu po Pireneje

– w VI w. n.e. Francja staje się pierwszym państwem w Europie zbudowanym wg systemu Cesarstwa Rzymskiego i Kościoła

Dodaj komentarz