RODY

RODY to po prostu Rodowód Słowian. W RODACH zbierana jest wiedza o Rodach, Narodach i o Poddanych. Językoznawcy, historycy, archeologowie, badania oraz analizy tzw. kopalnego DNA (haplogrupa R1a) potwierdzają, że Słowianie przetrwali potop. Słowianie zatem żyją na terenach Europy Centralno-Wschodniej conajmiej od czasu potopu. Rody Słowian po potopie rozmnażały się i zasiedlały kolejne tereny Europy, Azji i Afryki. Wszędzie tam gdzie nadarzały się ku temu warunki do zamieszkania tworzyli swoje Rodzeństwa czyli Państwa. Słowianie to tylko „nazwa”, umownie określająca ludzi, którzy przetrwali potop, a my – ich potomkowie jesteśmy na to dowodem. Przed potopem ludzie też rozwijali swoje Rody, Narody i Rodzeństwa (państwa) – ich (pre)historia też jest naszą historią. SLOWANICA zbiera wiedzę (historię) ludzi umownie „nazwanych” Słowianami od potopu po XXI w. n.e. Dzisiaj żyjemy na przełomie dwóch er: Ryb i Wodnika. Za kolejne 1000, 2000 lat może pojawią się nowe „nazwy” dla ludzi żyjących dzisiaj… Ważne, żeby każdy z nas zapamiętał swoją historię tu i teraz i przekazał ją swoim dzieciom. Dzięki temu może nikt jej nie zmieni, nadając jej swoje „nazwy” bo nasze dzieci będą ją pamiętały i nie pozwolą na to?

Dodaj komentarz