KOŁO [ 3500 pne ]

Waza z Bronocic

50°20′24″N 20°21′43″E

W 1973 r. znaleziono najstarszy wykonany przez człowieka rysunek koła. W trakcie badań na stanowisku neolitycznym w Bronocicach archeolodzy natrafili na glinianą wazę. Na wazie zachował się rysunek przedstawiający czterokołowy wóz. Wykonanie rysunków na wazie oszacowano datowaniem radiowęglowym na ok. 3500 lat p.n.e. Znalezisko „zaliczane” jest do tzw. „Kultury Pucharów Lejkowatych”. Ceramiczna Waza przechowywana jest w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Dodaj komentarz