PRZYSŁOWIA

PRZYSŁOWIA gromadzą wiedzę O-PO-WIEDZY, O-PO-WIEDZE-NIACH, PRZY-SŁOWIACH pochodzenia słowiańskiego. O PRZYSŁOWIACH mówi się, że są mądrościami narodu. Te mądrości zapamiętali Słowianie w opisach zdarzeń na tyle ważnych, że utrwalone zostały w formie PRZYSŁÓW. Świadkowie tych zdarzeń chcieli by te doświadczenia zapamiętały kolejne pokolenia i były nauką dla nich.

Dodaj komentarz